LEREN LEREN WEEK


In de Leren Leren Week gaan we actief aan de slag met het verwerken van leerstof.

Elke vakleerkracht besteedt deze week nog meer dan anders aandacht aan “Hoe studeer ik dit vak het best?”.


In de eerste graad is er een projectnamiddag waarin de leerlingen allerlei studietips in de praktijk omzetten.

In de tweede graad wordt de focus gelegd op studiemotivatie, planning , correct en goed begrijpen, samenvatten en structuren van de notities.

Ook in de derde graad wordt hierop verder gebouwd en staan tijdbeheer, concentratie, zelfsturing, zelfeffectiviteit,….. in de kijker.


In het zesde jaar wordt deze week ook gestart met het studiekeuzetraject voor het hoger onderwijs.


Er is in de Leren Leren Week ook veel aandacht voor de mentale gezondheid van de leerlingen, want wie zich niet goed in zijn vel voelt, komt niet tot studeren. Dankzij 'Warme William' en zijn leuke werkvormen oefenen de leerlingen hoe ze écht naar elkaar kunnen luisteren.


Tijdens de leren leren week vindt ook het eerste leerlingencontact plaats. Dit is een individueel gesprek tussen de leerling en de klastitularis(sen) waarbij beide componenten - het leren en de resultaten - maar ook het welbevinden van de leerling aan bod komen.


DUURZAME WEKEN
COMING SOON

CULTUURDAGEN

(ZESDE JAAR)


Tijdens de cultuurdagen verkennen de laatstejaars het historische erfgoed van het kasteeldomein. Ze bezoeken ruimtes die anders niet toegankelijk zijn zoals de huiskapel, de orangerie en de toren van het kasteel. Tijdens het bezoek krijgen de leerlingen uitleg over de historische context van het kasteel.

Ze maken kennis met het oeuvre van architecten die in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw tot de top van de Belgische architectuur behoorden: Auguste-Marie Vivroux, Hendrik Beyaert en Louis Van der Swaelmen.


Het filmforum sluit de cultuurdagen af. Dit schooljaar viel de keuze op de film ‘Rebel’ van de Vlaamse regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Een heel sterke maar ook harde film, zo is het algemene oordeel van de leerlingen. De film speelt zich af tegen de achtergrond van de Syrische burgeroorlog. Misleid door IS trekken twee broers uit Molenbeek naar het land waar ze radicaliseren, ondanks alle inspanningen van hun moeder.

Aan de hand van een Bookwidget reconstrueren de leerlingen het verloop van de burgeroorlog maar ook de verhaallijn en het belang van dans en muziek in de film.


CONGOWEEK


“Vrienden, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid”. (1 Joh. 3:18)


De Aalmoezeniers van de Arbeid zorgen niet alleen bij ons op school voor vorming en onderwijs van jongeren, ook in Congo ondersteunen ze twee schooltjes. Concreet betekent dit we met onze school bijdragen aan o.a. de constructie van nieuwe schoolgebouwen, de aankoop van didactisch materiaal, de sponsoring van studiebeurzen en de verloning van de leerkrachten in Congo.


Doorheen het jaar gaan de opbrengsten van onze wekelijkse wafelverkoop rechtstreeks naar de vzw Matumaini Katanga.


Tijdens de Congoweek zamelen wij als school extra financiële bijdrages in met een picknick, een posterbeurs en kleine inzamelacties zoals de cakeverkoop.


Bovendien wordt Congo geïntegreerd in de lessen tijdens die week en specifiek vanuit het vak besproken. Zo informeren we onze leerlingen en geven we hen in lijn met ons opvoedingsproject, solidariteit, engagement en betrokkenheid mee.