Het Sint-Janscollege Meldert is een middelgrote school met een brede eerste graad en een evenwichtig aso-aanbod (algemeen secundair onderwijs). Wij bieden talen, economie, wiskunde en wetenschappen aan op degelijk niveau met enorme doorstroom- mogelijkheden naar het hoger onderwijs.

We wijken met de hervorming niet af van de koers die we als ‘aso-school’ altijd met succes hebben gevaren. We blijven bij een klassieke en degelijke invulling met voldoende studieniveau én begeleiding. Maar we zorgen ook voor nieuwe en uitdagende opties. En voor alle leerlingen hebben we keuzevakken en projecten toegevoegd op maat van individuele interesse en belangstelling. 

 

We blijven daarbij een degelijk niveau en optimale zorg verzekeren met extra ondersteuning, begeleiding en kansen voor elke leerling.


Welkom in het Sint-Janscollege!

Wat we tegen onze ouders zeggen en aan de nieuwkomers beloven…

 

Wij zijn:

1 Een open school

2 Met aandacht en op maat van
elk individueel kind

3 Een school die haar leerlingen volgt

4 Een dynamische school

5 Een groene school

6 Een reizende school

7 Een middelgrote school

8 Een moderne school in een historisch kader

ONS OPVOEDINGSPROJECT IN EEN NOTENDOP

(Een lange tekst in het schoolreglement, kort samengevat:)

Leerlingen leren hun hoofd én hun hart te gebruiken
om zo een verschil te maken en iets te betekenen voor zichzelf én anderen.

Download hier de volledige tekst van ons opvoedingsproject: de originele versie of de geactualiseerde versie.

Onze sterktes

EEN SCHOOL
OP NIVEAU

 

Er is traditioneel sterke aandacht voor een voldoende hoog en degelijk studieniveau dat de aansluiting op hoger onderwijs moet bevorderen. We gaan uit van een brede algemene vorming, met ruime aandacht voor mens en cultuur, talen, wiskunde en wetenschappen.

EEN OPEN SCHOOL


Een aangenaam leef- en leerklimaat en een leerlingvriendelijke aanpak typeert het Sint-Janscollege. We streven naar een open en communicatieve sfeer met participatie van leerlingen én ouders. Zij doen en denken mee.


Elke leerling heeft ook via de leerlingenraad zijn eigen inbreng. Met ouders verkiezen we een open en directe communicatie. Zij kunnen ons bereiken via de schoolraad of via persoonlijke contacten met klassenleraars, begeleiders of directeur.

EEN MODERNE SCHOOL IN EEN HISTORISCH KADER


De school beschikt over prachtig gerestaureerde, historische gebouwen die modern uitgerust zijn en een didactische aanpak garanderen die helemaal bij de tijd is.

EEN SCHOOL OP MAAT

 

De school heeft een sterk uitgebouwde leerlingbegeleiding. Naast aandacht voor een degelijk studieniveau (talen, wiskunde en wetenschappen) wordt er zo ook sterk focust op ‘zorg’. Voor specifieke (leer)problemen zoeken we oplossingen en begeleidende maatregelen. We hechten hierbij belang aan overleg en samenwerking met ouder(s), leerling, CLB en ondersteuningsnetwerk.

EEN DYNAMISCHE SCHOOL


Het college is een school waar altijd wel iets wordt georganiseerd. Er zijn talloze activiteiten, excursies, projectdagen en themaweken (leren leren, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, schoolpastoraal, etc.).


Daarbij werken we zoveel mogelijk vakoverstijgend en met extra aandacht voor brede vorming. Sport op school, muziek op school en dans zijn sterk uitgebouwd met allerlei competities en ook vrije activiteiten. En de leerlingenraad organiseert tal van leuke acties voor alle leerlingen doorheen het schooljaar.

EEN REIZENDE SCHOOL


Elk jaar zijn er naast heel wat excursies ook educatieve reizen. De eerstejaars gaan drie dagen naar de Hoge Veluwe. In de volgende jaren ontdekken de leerlingen ook Brugge/Nieuwpoort, Wallonië, Parijs, Londen, Aken/Keulen en Italië als ze dat willen.

EEN SCHOOL DIE HAAR LEERLINGEN VOLGT 


We vinden een brede basiszorg voor alle leerlingen erg belangrijk. Naast (individuele) studiebegeleiding leggen we ook een zware klemtoon op socio-emotionele begeleiding en het welbevinden van leerlingen.


We organiseren twee leerlingencontacten per jaar en vier oudercontacten. Er is gerichte feedback en feed forward bij rapporten en examens. Leraars en leerlingbegeleiders verzorgen vakremediëring en hulp over de middag en er is begeleide avondstudie. En we doen ook aan doorgedreven studiekeuzebegeleiding.

EEN MIDDELGROTE SCHOOL


In het college lopen een goede 600 leerlingen elke dag school. Dat vinden wij een ideaal aantal. Niemand loopt hier verloren en iedereen kent iedereen. En heel weinig ontsnapt zo aan onze zorg en onze aandacht.

EEN GROENE SCHOOL


Het Sint-Janscollege is een groene school in een mooie, groene omgeving. Zin voor milieu en duurzaamheid hoort daar vanzelfsprekend bij. MOS (Milieu op school) staat met diverse activiteiten doorheen het hele jaar sterk. We beperken en sorteren het afval en werken met gerecycleerd papier. We stimuleren onze leerlingen om met de fiets naar school te komen of te carpoolen. En de zonnepanelen op het dak van het school- gebouw zorgen voor groene energie!