OVERZICHT VAN ONS STUDIEAANBOD

1.


BREDE EERSTE GRAAD

Eerste leerjaar 

• Algemene Vorming

• Klassieke Vorming

• STEM

+ PROJECTVAKKEN

 

Tweede leerjaar

• Moderne talen en Wetenschappen

• Klassieke talen

• STEM-Wetenschappen

+ E-COM (Economie en ICT)
+ PROJECTVAKKEN (keuzevakken)

2.


TWEEDE GRAAD

Derde en vierde leerjaar

• Economische Wetenschappen

• Humane Wetenschappen

• Latijn

• Natuurwetenschappen

3.


DERDE GRAAD

Vijfde en zesde leerjaar

• Economie-Moderne talen

• Economie-Wiskunde

• Humane Wetenschappen

• Latijn-Moderne talen

• Latijn-Wetenschappen

• Latijn-Wiskunde

• Moderne talen-Wetenschappen

• Wetenschappen-Wiskunde

+ SEMINARIES