— PRAKTISCH

Verzekering

De leerlingen zijn wettelijk verzekerd tegen ongevallen op school en op de weg tussen thuis en school, voor alle dokters- en apothekerskosten bij persoonlijke lichamelijke schade en bij blijvende invaliditeit. De verzekering dekt echter niet de materiële schade.