— OVER ONS

Aalmoezeniers van de arbeid

De Aalmoezeniers van de Arbeid is een katholieke congregatie die in 1894 te Seraing werd opgericht door Theofiel Reyn (1860-1941) voor vakonderwijs aan de jeugd en apostolaat onder de arbeiders.

 

Theofiel Reyn was een Vlaamse pater die zich de wantoestanden van de arbeiders in de negentiende eeuw aantrok. Geïnspireerd door de Encycliek Rerum Novarum van 1891 besloot hij "binnenlands" missiewerk te doen bij de arbeidersklasse. Hij begon zijn sociaal werk in arbeiderswijken nabij Luik. In 1894 richtte hij in Seraing een "Hôstellerie" op waar arbeiders een behoorlijk onderkomen, voedsel en ook "godsdienstige begeleiding" kregen. Deze arbeiders waren dikwijls Vlaamse kompels die ver van huis en gezin bij de fabriek woonden. Deze hôstelleries werden ook aangevuld met coöperatieven, informatiebureaus en vormingscentra. Ook het aantal leden van de congregatie steeg verder. Men richtte zich meer en meer op de vorming van jonge arbeiders.

Huiskapel Sint Janscollege Meldert

Als devies kozen de Aalmoezeniers Justitia et Caritate (gerechtigheid en liefdadigheid)

Klik op de blauwe linken in de tekst voor meer info betreffende het onderwerp op Wikipedia.

Huiskapel Sint Janscollege Meldert
Huiskapel Sint Janscollege Meldert

Zo werden de "vakscholen" opgericht om jonge arbeiders te vormen. De bedoeling was om jongeren niet alleen betere scholing te geven op professioneel gebied, maar ook een zekere "humane" en godsdienstige vorming mee te geven. Deze scholen hadden ook een internaat waar de geest van de "hôstelleries" verder leefde.

 

Achtereenvolgens werden verschillende scholen opgericht in Seraing, Antwerpen, Virton, Sint-Truiden, Schaarbeek, Zelem, Merksem, Boussu en Aarlen. Deze scholen bestaan nog steeds als TSO- of BSO-scholen. In 1957 werd in Meldert een college opgericht met lagere en hogere humaniora, onder de naam Sint-Janscollege. Hier werden in de beginjaren ook een aantal jongeren voorbereid om toe te treden tot de congregatie van de Aalmoezeniers.

Als devies kozen de Aalmoezeniers Justitia et Caritate (gerechtigheid en liefdadigheid). De rode draad door hun werk was de klassenstrijd vermijden door het verhogen van het zelfrespect van de arbeidersklasse (door betere scholing en vorming) en daardoor ook respect af te dwingen van de andere klassen. Behalve in onderwijsactiviteiten engageerden zij zich dikwijls in sociaal werk of jeugdwerk.

 

In 1947 openden de Aalmoezeniers van de Arbeid een mijnschool in Katanga. Verder beheert de congregatie in Congo een landbouwschool en het Institut facultaire Théophile Reyn. In 1993 werd een Congolees noviciaat geopend met anno 2020 14 jongeren in opleiding. In 2020 waren 25 paters actief in Congolese parochies en drie actief binnen het bisdom Doornik.

Vakschool 16 kl
Vakschool 1 kl

Het Technicum Sint-Truiden, anno 1917, en de houtafdeling daar.