— STUDIEAANBOD

Tweede graad - 3de en 4de leerjaar

UITGANGSPUNTEN:

Het derde en het vierde leerjaar secundair onderwijs vormen de tweede graad. In de tweede graad kies je voor het eerst een studierichting. Het is een zeer belangrijke keuze, want ze geeft al een bepaalde richting aan je schoolloopbaan.

Alle studierichtingen van de tweede graad worden sinds 1 september 2021 ondergebracht in 8 studiedomeinen en 3 finaliteiten:

  • Doorstroom: om na het secundair onderwijs verder te studeren in het hoger onderwijs.
  • Dubbele finaliteit: om na het secundair onderwijs verder te studeren of te gaan werken.
  • Arbeidsmarkt: om na het secundair onderwijs te gaan werken of een graduaatsopleiding te volgen.

 

Alle studierichtingen die worden aangeboden in het Sint-Janscollege bevinden zich binnen het studiedomein Domeinoverschrijdend en binnen de finaliteit Doorstroom.

 


DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOORSTROOMFINALITEIT


De naam zegt het zelf: studierichtingen in dit domein bevatten elementen van alle domeinen. In dit studiedomein vinden we alleen de ASO-richtingen terug van de finaliteit doorstroom. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je vooral willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

STUDIERICHTINGEN:

01. HUMANE WETENSCHAPPEN


Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.


Je leert vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Dit vanuit drie verschillende vakken: sociologie & psychologie, filosofie en kunstbeschouwing. Je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

 

Meer informatie over Humane Wetenschappen vind je op de website Onderwijskiezer.


03. LATIJN


De enig logische vooropleiding in de eerste graad is de basisoptie Klassieke talen.

Je bestudeert de klassieke samenleving en cultuur. In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft.


Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.


Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad, bijvoorbeeld Latijn-Wiskunde, krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

 

Meer informatie over Latijn vind je op de website Onderwijskiezer.


+ COMPLEMENTAIR GEDEELTE


In de tweede graad worden er vanuit het complementair gedeelte nog enkele extra lesuren aan het uurrooster toegevoegd:


- Artistieke Vorming

- Mens en Samenleving

- Muziek


Daarnaast worden alle studierichtingen ook nog versterkt met de aanvulling van het vak Duits in het vierde jaar.+ DUURZAAMHEID EN KLIMAAT


In de studierichting Natuurwetenschappen wordt vanuit het complementair gedeelte het vak DenK (Duurzaamheid en Klimaat) toegevoegd.


Hiermee worden deze leerlingen de ambassadeurs van de duurzame weken en de klimaatacties op onze school.


02. ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN


Economie wordt wel eens de studie van de 'huishouding' genoemd. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend. Je bestudeert het keuzegedrag van de consument en de producent. Je krijgt ook les over boekhouding, recht en (internationale) handel.


Binnen deze studierichting zijn er twee leerwegen voor het vak wiskunde.

Kies je voor de leerweg met 4 uur wiskunde (EWE4), dan stroom je bijvoorbeeld door naar Economie-Moderne talen in de derde graad.

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad, bijvoorbeeld Economie-Wiskunde, krijg je binnen de leerweg met 5 uur wiskunde (EWE5) ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

 

Meer informatie over Economische Wetenschappen vind je op de website Onderwijskiezer.

04. NATUURWETENSCHAPPEN


In het onderdeel Natuurwetenschappen krijg je een uitgebreide vorming biologie, chemie en fysica.


Tijdens de lessen biologie leer je o.a. meer over het leven van planten, dieren en mensen, de voortplanting, de bouwstenen van de cellen, de werking van organen, cellen…


Tijdens de lessen chemie leer je o.a. meer over de opbouw van materie, atomen en moleculen, hoe stoffen reageren op elkaar, reactievergelijkingen en redoxvergelijkingen opstellen…


Tijdens de lessen fysica leer je o.a. meer over krachten en beweging, de structuur en eigenschappen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, warmte, arbeid, energie…

Je leert wetenschappelijk denken. Dit betekent labovaardigheden, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s en kritisch omgaan met deze verworven informatie…


Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad, bijvoorbeeld Wetenschappen-Wiskunde, krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

 

Meer informatie over Natuurwetenschappen vind je op de website Onderwijskiezer.

LESSENTABEL

DERDE & VIERDE LEERJAAR:

LEGENDE

EWE4: Economische Wetenschappen met een leerweg wiskunde 4 uur

EWE5: Economische Wetenschappen met een leerweg wiskunde 5 uur

HWE: Humane Wetenschappen

LAT: Latijn

NWE: Natuurwetenschappen


Download hier de lessentabellen schooljaar 2024-2025.