DIRECTIETEAM

 

De directeur bijgestaan door twee part time adjunct directeurs is verantwoordelijk voor de goede werking en de dagelijkse leiding van de school.

Samen nemen directeur en adjuncten in die zin alle nodige beslissingen.

 

Sint Janscollege Meldert

Waversesteenweg 1
3320 Meldert-Hoegaarden
016 76 62 71 – Fax: 016 76 54 82


Het team:

Roland Severijns

DIRECTEUR

T 0474 52 45 66

rolandseverijns@sjcm.be

r.severijns@telenet.be

Pascaline Strumane

ADJUNCT DIRECTEUR
pascalinestrumane@sjcm.be

Tom Verheyden

ADJUNCT DIRECTEUR

tomverheyden@sjcm.be

LEERLINGEN-BEGELEIDING


Leerlingenbegeleiding op onze school betekent werken aan het welbevinden van leerlingen. Hiermee bedoelen we enerzijds schoolse prestaties en anderzijds je goed voelen op school.


Indien er problemen zijn, kan je altijd een beroep op ons doen. We proberen dan, in nauw overleg met jou en je ouder(s) en eventueel met de begeleiders van het CLB, een degelijk begeleidingsplan op te stellen. Goede afspraken maken, is immers belangrijk.


Leerlingenbegeleiding kan alleen maar werken als je zelf bereid bent hulp te aanvaarden en als je zelf mee wil werken.

 

Wie staat in voor leerlingenbegeleiding?

 

Je mag ervan uit gaan dat elke leraar op onze school ook een beetje leerlingenbegeleider is. De klassenleraar zien we in de eerste plaats als de vertrouwenspersoon van de leerlingen. Bij hem kan je eerst terecht.


Ook de (oudere) leerlingen kunnen helpen via peter- en meterschap.


Daarnaast is er een team van vertrouwensleerkrachten dat zorgt voor coördinatie:

 • een vlot verloop
 • communicatie
 • dagelijkse opvolging

We kunnen hulp bieden op allerlei manieren:

 • een vertrouwelijk gesprek;
 • leren leren;
 • helpen bij het opstellen van een studieplanning en de opvolging daarvan doen;
 • oplossen van een pestprobleem;
 • remediëring:
  - je bijwerken als je ziek was;
  - je weer op het juiste spoor zetten als je om welke reden dan ook de draad kwijt bent geraakt voor een of ander vak;
  - ondersteuning bij specifieke problemen die je studies kunnen bemoeilijken 
  (dyslexie, ADHD, gezondheidsproblemen, persoonlijke of familiale problemen, etc.).

 

Indien je voortdurend bijles nodig hebt voor een of ander vak, kunnen je ouders best buiten de school of via het VCLB hulp zoeken. Leerlingenbegeleiding is immers geen bijlessendienst. Soms kan dit ook een aanwijzing zijn dat je voor de verkeerde richting hebt gekozen. Ook hier geven we jou en je ouders dan een eerlijk advies.

Het team:

Roland Severijns

ALGEMENE COÖRDINATIE

rolandseverijns@sjcm.be

Pascaline Strumane

ALGEMENE COÖRDINATIE

pascalinestrumane@sjcm.be

Tom Verheyden

ALGEMENE COÖRDINATIE

tomverheyden@sjcm.be

Veronique Laevers 

ZORGCOÖRDINATOR
EERSTE GRAAD

veroniquelaevers@sjcm.be

Janne Pierreux

ZORGCOÖRDINATOR
TWEEDE GRAAD

jannepierreux@sjcm.be

Tanja Keuppens

ZORGCOÖRDINATOR
DERDE GRAAD

tanjakeuppens@sjcm.be

ONDERSTEUNEND PERSONEEL

 

Onze opvoeders combineren een administratieve met een opvoedende taak. Ze zorgen niet alleen voor de schooladministratie maar zijn ook actief bij het toezicht en het begeleiden van de leerlingen. 

Het team opvoeders:

Lut Severijns

LEIDING SECRETARIAAT

BOEKHOUDING

Deniz Alper

ADMINISTRATIE

Kelly Willemaerts

PERSONEELS- EN LEERLINGENADMINISTRATIE

Freya Meeus

ADMINISTRATIE

Simon Pardons

ICT-COÖRDINATIE

Tatjana Beertens

KOPIEERDIENST

LERARENKORPS

 

De leerkrachten hebben natuurlijk een specifieke onderwijstaak, ieder van hen heeft een eigen lesopdracht. Maar daarnaast vervullen velen onder hen nog andere taken: ze zijn klasleraar, ze doen aan naschoolse begeleiding, ze organiseren pedagogische en andere uitstappen met o.a. film- en museumbezoek, ze hebben contact met de ouders, enz... Het resultaat is duidelijk te zien op onze website en op sociale media als Facebook.

Het team leerkrachten:

INRICHTENDE MACHT


Voor onze school is dat de Congregatie van de Aalmoezeniers van de Arbeid. Zij is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

De school werd opgericht in 1957 als V.Z.W. en kreeg de officiële benaming:

V.Z.W. Sint-Janscollege
Waversesteenweg 1
3320 Meldert-Hoegaarden

Het team:

Marc Meulemans

AFGEVAARDIGDE-BEHEERDER

Kerselaarstraat 30
3320 Meldert
T 016 76 74 29

T 0470 06 72 90

 Maurice Vaes

VOORZITTER

Sint-Laurentiusstraat 18
3320 Meldert
T 016 76 51 10
maurice.vaes1@telenet.be